Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het overkoepelende recht over alles dat te maken heeft met onroerend goed. Het omvat mede de juridische afwikkeling van projectontwikkeling, verkoop, koop, huur en verhuur en het bouwrecht dat onder het vastgoedrecht valt.

Met betrekking tot het onroerend goedrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Civiel bouwrecht en projectontwikkeling
Koop en verkoop van vastgoed
Aanbesteding
Publiek-private samenwerking
Commerciële huur en verhuur
Juridische vormgeving van projecten en appartementencomplexen
Eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal
Onderhoud, renovatie, sloop en herstructurering
Omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen