Het Nederlands Wetboek

In het wetboek van Strafrecht is het Nederlandse strafrecht geregeld. Hierin wordt bepaald welk gedrag strafbaar is en welke straffen daarvoor kunnen worden opgelegd. Misdrijven vallen bijvoorbeeld onder het strafrecht. Onder misdrijven vallen onder andere fraude, mishandeling, seksueel misbruik en moord. Wanneer u voor problemen komt te staan die betrekking hebben op het strafrecht en u een advocaat nodig heeft, kunt u een beroep doen op advocatenkantoor Klaver van der Hooft Posch. Onze juristen zijn gespecialiseerd in onder andere strafrecht en kunnen u van juridisch advies voorzien.

Verdachte

Wanneer u verdachte bent in een strafzaak, dan bent u volgens het strafrecht onschuldig tot het tegendeel bewezen is. U ontvangt dan een dagvaarding waarin staat van welk misdrijf u wordt verdacht en wanneer u voor de rechter moet verschijnen. U kunt onderzoeken laten doen om uw onschuld te bewijzen en die helpen met uw verdediging. Dit soort zaken kunt u het beste met uw advocaat bespreken.

Slachtoffer

Tijdens strafzaken is het slachtoffer volgens het strafrecht in eerste instantie geen partij. De zaak gaat tussen de verdachte en de aanklager. Echter heeft het slachtoffer wel een aantal rechten, waaronder het recht op informatie of het indienen van een bezwaar bij het gerechtshof. Op dat moment is het aan te raden om een advocaat aan te nemen om u van juridisch advies te voorzien. Wat zijn uw rechten en plichten?

Getuige

Nadat er aangifte is gedaan van een strafbaar feit, kan de politie tijdens het onderzoek om uw medewerking vragen omdat u getuige bent geweest. U vertelt tijdens een verhoor zoveel mogelijk details over wat u heeft gezien of hebt gehoord. Uw verhaal wordt vastgelegd in een schriftelijke verklaring, die u na zorgvuldig doorlezen kunt ondertekenen. Volgens het strafrecht mag u zich ook als getuige laten bijstaan door een advocaat.

Onze advocaten

Advocatenkantoor Klaver van der Hooft Posch kan u bijstaan wanneer u te maken krijgt met zaken omtrent strafrecht. Of u nu verdachte of getuige bent in een strafzaak: u maakt met onze advocaten gespecialiseerd in strafrecht altijd een juiste keuze. Bel voor meer informatie naar 0229-276300.