Intellectuele eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht (IE) regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

Met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Opstellen van (internationale) overeenkomsten
Advies geven over gebruik van intellectuele eigendomsrechten binnen uw onderneming
Licentieovereenkomsten
Auteursrechten
Handelsnamen werknemers
Modellen
Merkenrechten
Domeinnamen
Databankrechten
Portretrechten
Reclame- en marketingacties