Insolventie- en faillissementsrecht

Insolventie is de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Het insolventierecht omvat alle juridische acties die ondernomen kunnen worden wanneer een onderneming of particulier in financieel zwaar weer verkeert en niet meer in staat is om zijn schuldeisers te betalen. Hierbij kan worden gedacht aan uitstel van betaling, faillissement of schuldsanering.

Met betrekking tot het insolventierecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Bestuurdersaansprakelijkheid
Faillissementsverzoeken
Herstructurering of sanering onderneming
Voorkomen van insolventierisico’s
Begeleiden van doorstartscenario’s
Begeleiden van debiteurenincasso’s
Vestigen en uitwinnen van zekerheden