Uw partner in incasso

Heeft u een debiteur die niet betaalt? U bent als ondernemer afhankelijk van uw inkomsten. Ook voor incasso’s kunt u bij de advocaten van Klaver van der Hooft Minjon terecht. In het zakelijk verkeer kan het voorkomen dat afnemers niet voor uw producten of diensten betalen. Vervelend, want u zit waarschijnlijk op uw geld te wachten. Onze advocaten kunnen het incasseren van uw vorderingen uit handen nemen. Wij zijn werkzaam in de omgeving van Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Opmeer.

Onbetaalde facturen

Geld is de motor voor elke onderneming en iedere inspanning die wordt geleverd heeft dan ook ten doel om de financiële positie van het bedrijf te versterken. Als u aan uw wederpartij een dienst of een product heeft geleverd, dient de factuur die u hem of haar zendt, netjes te worden betaald. Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Dat lijkt voor zich spreken, maar helaas heeft u soms met klanten te maken die niet uit eigen beweging overgaan tot betaling van de openstaande factuur. Dat is vervelend, want u heeft zich wel ingespannen om uw verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Wij bij Klaver van der Hooft Minjon Advocaten helpen u graag bij de incassering van deze onbetaald gelaten facturen.

Efficiënt en doelgericht

Op het moment dat facturen niet tijdig worden betaald, moeten er maatregelen genomen worden. De advocaten van Klaver van der Hooft Posch hebben hier geregeld mee te maken en weten als de beste op welke wijze uw debiteur het best kan worden benaderd bij de incasso van de openstaande facturen. Onze advocaten gaan daarbij voortvarend te werk: als uw debiteur niet reageert op de verzonden aanmaningen en daar geen enkele reden voor heeft, zal niet worden geschroomd om uw wederpartij voor de rechtbank te dagen. U wacht immers als lang genoeg op het geld waar u recht op heeft. Zo nodig zal daaraan voorafgaand conservatoir beslag worden gelegd om betaling van uw vordering zeker te stellen.

Uw incasso in goede handen

Bij Klaver van der Hooft Minjon Advocaten werken ervaren medewerkers die doeltreffend de incasso van uw vorderingen kunnen bewerkstelligen. Daarbij spreekt voor zich dat zoveel als mogelijk de kosten, alsmede de rente, op uw debiteur worden verhaald. Ook zullen voor de incasso van uw vorderingen heldere prijsafspraken worden gemaakt, waardoor u van te voren weet waar u aan toe bent en het u niet teveel kost om de factuur betaald te krijgen waar u gewoon recht op heeft.

Meer informatie

Wilt u weten wat ons kantoor op het gebied van incasso voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Klaver van der Hooft Minjon Advocaten door te bellen naar 0229-276300. Ook voor uw vragen over incasso staan onze advocaten voor u klaar.