Fusies en overnames

Een fusie of bedrijfsovername is vaak een langdurig proces en voor de meeste ondernemers geen dagelijkse bezigheid. Het is voor de koper van het bedrijf van belang te weten wat hij koopt, hoe de financiële positie van de onderneming is, of er uit het verleden nog claims zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, en wat de juridische status van belangrijke contracten is. Al deze factoren spelen een rol bij de bepaling van de voorwaarden waaronder de fusie of overname plaatsvindt: niet alleen de prijs, maar bijvoorbeeld ook garanties en de manier waarop de verkoper uittreedt uit de onderneming.

Met betrekking tot fusies & overnames bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Bedrijfsovernames
Onderhandelingen
Herstructureringen
Bedrijfsparticipaties
Management buy-in en buy-out
Splitsingen
Fusies
Due diligence onderzoek