Eenduidig en effectief

In het contractenrecht worden de juridische aspecten van een commerciële samenwerking vastgelegd. Het is belangrijk dat dit op een correcte manier gebeurt, zodat er ook in het geval van een geschil op een eenduidige en effectieve manier gehandeld kan worden. Heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in het contractenrecht? Bel dan eens met Klaver van der Hooft Minjon Advocaten.

Het contractenrecht

Vrijwel dagelijks gaan we verbintenissen aan. Denk eens aan het kopen van een nieuwe auto, het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, de ondertekening voor het aannemen van een opdracht, of de reparatie van de kraan in de badkamer. Op het moment dat zo’n contract getekend wordt, moet er aan een bepaalde plicht worden voldaan. Immers, de auto moet worden betaald en de loodgieter moet worden betaald. Andersom geldt natuurlijk dat de auto moet worden geleverd en de kraan moet worden hersteld. In het contractenrecht worden de rechten en plichten van de betrokken partijen vastgelegd en deze zullen moeten worden gewaarborgd en worden nagekomen.

Een waterdicht contract

Vooral in de professionele wereld is het contractenrecht van cruciaal belang. Als u als ondernemer bij het opstellen van contracten verkeerd te werk gaat, kan dat grote (financiële) gevolgen hebben. Hoewel van tevoren nooit alle mogelijke problemen en scenario’s ondervangen kunnen worden, kan een goed contract u en uw onderneming bescherming bieden. Om een waterdicht contract op te laten stellen, of om in een geval van een geschil de onduidelijkheid weg te nemen, is het inschakelen van een advocaat met verstand van het contractenrecht dan ook ten zeerste aan te raden.

Advies en ondersteuning

Met betrekking tot het contractenrecht kunnen de advocaten van Klaver van der Hooft Posch u bijstaan op de volgende facetten van dit rechtsgebied:

  • Opstellen of redigeren van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten, huurovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten
  • Opstellen en advisering over algemene voorwaarden
  • Nakoming van overeenkomsten
  • Ingebrekestelling en verzuim
  • Opzegging en ontbinding van contracten

Meer weten?

Heeft u een geschil met degene die het contract heeft getekend? Of heeft u vragen over de algemene voorwaarden in uw contract? Neem voor al uw vragen over het contractenrecht contact op met Klaver van der Hooft Minjon Advocaten. Vanuit ons kantoor in Hoorn kunnen wij u door heel Nederland bijstaan. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd. Communicatie en transparantie is hierin leidend; beide partijen moeten weten waar zij aan toe zijn voordat wij aan de slag gaan. U kunt ons voor al u vragen over het contractenrecht bellen op 0229/276300 of een e-mail sturen naar: info@www.khpadvocaten.nl.