Bestuursrecht

Kort gezegd regelt het bestuursrecht de verhouding tussen overheid en burgers. Het gaat dan om de voorwaarden waaraan besluiten van de overheid moeten voldoen en over de manier waarop een burger tegen een besluit op kan komen.

Met betrekking tot het bestuursrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Advisering voor en tegen overheden
Bestuursprocesrecht
Ruimtelijke ordening
Overheidsaansprakelijkheid
Planschade werknemers
Onteigening