Ambtenarenrecht

Een ambtenaar is iemand die is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn. Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht, maar er zijn toch verschillen. Zo werkt een ambtenaar niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een aanstelling. Ook heeft u als ambtenaar te maken met besluiten.

Met betrekking tot het ambtenarenrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Herplaatsingsbesluiten | Ontslagbesluiten | Salarisbesluiten
Reorganisaties
Schorsing
Disciplinaire maatregel(en)
Officiële beoordelingen werknemers
Pensioen
Arbeidsomstandigheden