Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht bevat vele facetten. Daarbij valt te denken aan de klassieke aansprakelijkheidsvraagstukken, zoals het verhalen van schade of het voeren van verweer in zaken waarin het gaat om een onrechtmatige daad of een wanprestatie. Ook beroepsaansprakelijkheid (fouten gemaakt door bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten, constructeurs en accountants) is een onderwerp dat vaak inzet van een procedure kan zijn. Daarnaast komt het aansprakelijkheidsrecht aan de orde bij zaken die betrekking hebben op werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid.

Met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Verkeersaansprakelijkheid
Medische aansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid
Overheidsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid werknemers
Arbeidsongevallen