Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft grote materiële en immateriële belangen. Relaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders, worden van rechtswege beschermd. Bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties zijn er kwesties die afgesproken, vastgelegd of geregeld moeten worden.

Met betrekking tot het personen- en familierecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Echtscheidingen
Boedelscheidingen
Verdelingsprocedures
Ouderschapsplan
Alimentatie en omgang
Huwelijkse voorwaarden
Vaststellen of wijzigen van gezag
Verrekenproblematiek
Pensioenkwesties