Ondernemings- en vennootschapsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met bedrijven met winstoogmerk, ondernemingen. Marktontwikkelingen, internationalisering en veranderende wet- en regelgeving stellen ondernemingen voortdurend voor strategische keuzes of aanpassingen van de bedrijfsvoering danwel de corporate structuur.

Met betrekking tot het ondernemings- en vennootschapsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Fusies en overnames
Financieringen
Oprichting van rechtsvormen
Joint ventures
Private equity
Aandeelhoudersgeschillen
Commerciële contracten
Uitkoop- of uitstoot procedures
Bestuurdersaansprakelijkheid
Ontbinding van een VOF, C.V. of maatschap