Onze advocaten

Hieronder vindt u een overzicht van alle advocaten die werkzaam zijn bij KHP.
Ook vindt u hier de rechtsgebieden en specialisaties van iedere advocaat.

Mw. mr. M.A.Th. (Marian) Klaver

E: klaver@khpadvocaten.nl
T: 0229 – 27 63 00
F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:
Insolventierecht
Personen- en familierecht
Mediation
Rechtenstudie:
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1983)

Advocatuur:
1985 (beëdigd) tot heden
Specialisatie-opleidingen:
vFAS Specialisatieopleiding Familierecht
Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht
Opleiding Forensische Mediation

Lidmaatschap:
Vereniging Insolventierechtadvocaten (INSOLAD)
Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS, zie www.verenigingfas.nl)
Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Vereniging Van Forensische Mediation (VVFM)
Marian Klaver treedt op als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surséances van betaling en beschikt daardoor over grote kennis op het gebied van ondernemingsrecht.
Marian treedt op als mediator voor het oplossen van geschillen zonder tussenkomst van een rechter of arbiter. Zij is een gespecialiseerde echtscheidingsbemiddelaar en ondersteunt partijen bij boedelscheidingen, verdelingsprocedures, alimentatie en omgang, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, verrekenproblematiek en pensioenkwesties.

Dhr. mr. R. (Robert) van der Hooft

E: vanderhooft@khpadvocaten.nl
T: 0229 – 27 63 00
M: 06 – 55 10 05 47
F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:
Ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Bouwrecht
Huurrecht
Onroerend goedrecht
Insolventierecht

Rechtenstudie:
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1994)

Advocatuur:
1996 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:
Grotius Specialisatieopleiding Bestuursrecht
Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed
Robert van der Hooft staat ondernemers en ondernemingen bij in (arbitrage)procedures, contractsvorming, vastgoedtransacties, ruimtelijke ordeningsproblematiek en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast treedt Robert op als curator in faillissementen.

Dhr. mr. J.T.P. (Jim) Koenis

E: koenis@khpadvocaten.nl
T: 0229 – 27 63 00
F: 0229 – 27 63 09

Aandachtsgebieden:
Ondernemingsrecht
Strafrecht
Verbintenissenrecht

Rechtenstudie:
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (2012)

Advocatuur:
2014 (beëdigd) tot heden
In 2012 heeft Jim Koenis zijn masteropleidingen aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Jim legt zich toe op de algemene praktijk met bijzondere aandacht voor ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en strafrecht.

 

Mw. mr. M. (Manon) Meijerink

E: meijerink@khpadvocaten.nl
T: 0229 – 27 63 00
M: 06 – 51 82 29 51
F: 0229 – 27 63 09

Aandachtsgebieden:
Verbintenissenrecht
Overeenkomstenrecht
Insolventierecht
Incasso

Rechtenstudie:
Nederlands recht, Universiteit Leiden (2015)

Advocatuur:
2015 (beëdigd) tot heden
Manon Meijerink heeft in 2015 haar masteropleiding aan de Universiteit Leiden afgerond. Manon legt zich toe op de algemene praktijk met als bijzondere aandachtsgebieden verbintenissenrecht, overeenkomstenrecht, insolventierecht en incasso’s.

Dhr. mr. drs. O.H. (Oscar) Minjon

E: minjon@khpadvocaten.nl
T: 0229 – 27 63 00
M: 06 – 27 08 43 46
F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:
Bestuursrecht

Rechtenstudie:
Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam (1992)
Notarieel recht, Vrije Universiteit te Amsterdam (1989)
Economie, Vrije Universiteit te Amsterdam (1988)

Advocatuur:
1997 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:
Grotius Specialisatieopleiding Omgevingsrecht

Onderwijs:
Verbonden als docent bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1991 – 1997)
Docent bestuursprocesrecht van de beroepsopleiding voor de advocatuur
Oscar Minjon was als docent bestuursrecht verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en adviseert nu overheden (gemeenten, waterschappen e.d.), ondernemers en particulieren bij geschillen op het gebied van bestuursrecht. Hierbij richt hij zich vooral op ruimtelijke ordening, het verkrijgen van vergunningen voor (bouw)projecten, onteigening, overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie. Naast zijn dagelijkse praktijk verzorgt hij diverse cursussen voor advocaten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.

Dhr. mr. T.F. (Taco) Posch

E: posch@khpadvocaten.nl
T: 0229 – 27 63 00
F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:
Arbeidsrecht
Strafrecht

Rechtenstudie:
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1992)

Advocatuur:
1996 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:
Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Cambridge (UK) Magna Charta opleiding Verdieping Arbeidsrecht
Taco Posch heeft zich gespecialiseerd in arbeidsrecht. Taco heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het strafrecht, waarbij hij zich in het bijzonder richt op de positie van minderjarigen in het strafrecht.