Arbitrage

Indien het bij een conflict noodzakelijk is dat het rechtsprekend orgaan specialistische kennis heeft omtrent bepaalde zaken, is het raadzaam met de wederpartij overeen te komen om geschillen voor te leggen in arbitrage. Dat kan bij het aangaan van een samenwerking maar ook nadat een geschil is ontstaan.

Wij bieden u juridisch advies en ondersteuning bij de procedure van een arbitrage.