Advocaten

Dhr. mr. R. (Robert) van der Hooft

E: vanderhooft@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 M: 06 – 55 10 05 47 F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:

 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Bouwrecht
 • Huurrecht
 • Onroerend goedrecht
 • Insolventierecht

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1994)

Advocatuur:

 • 1996 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:

 • Grotius Specialisatieopleiding Bestuursrecht
 • Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed

Robert van der Hooft staat ondernemers en ondernemingen bij in (arbitrage)procedures, contractsvorming, vastgoedtransacties, ruimtelijke ordeningsproblematiek en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast treedt Robert op als curator in faillissementen.

Mw. mr. M.A.Th. (Marian) Klaver

E: klaver@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:

 • Insolventierecht
 • Personen- en familierecht
 • Mediation

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1983)

Advocatuur:

 • 1985 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:

 • vFAS Specialisatieopleiding Familierecht
 • Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Opleiding Forensische Mediation

Lidmaatschap:

 • Vereniging Insolventierechtadvocaten (INSOLAD)
 • Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS, zie www.verenigingfas.nl)
 • Nederlands Mediation Instituut (NMI)
 • Vereniging Van Forensische Mediation (VVFM)

Marian Klaver treedt op als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surséances van betaling en beschikt daardoor over grote kennis op het gebied van ondernemingsrecht.
Marian treedt op als mediator voor het oplossen van geschillen zonder tussenkomst van een rechter of arbiter. Zij is een gespecialiseerde echtscheidingsbemiddelaar en ondersteunt partijen bij boedelscheidingen, verdelingsprocedures, alimentatie en omgang, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, verrekenproblematiek en pensioenkwesties.

Dhr. mr. J.T.P. (Jim) Koenis

E: koenis@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 F: 0229 – 27 63 09

Aandachtsgebieden:

 • Ondernemingsrecht
 • Strafrecht
 • Verbintenissenrecht

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (2012)

Advocatuur:

 • 2014 (beëdigd) tot heden

In 2012 heeft Jim Koenis zijn masteropleidingen aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Jim legt zich toe op de algemene praktijk met bijzondere aandacht voor ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en strafrecht.

Dhr. mr. C.J. (Cor) de Lange

E: delange@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 M: 06 – 29 56 85 06 F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:

 • Arbeidsrecht

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1996)

Advocatuur:

 • 1997 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:

 • Foundations of Management (FMA), Nyenrode University
 • Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht

Cor de Lange adviseert werkgevers en werknemers bij het voeren van arbeidsrechtelijke procedures. Cor ondersteunt werkgevers bij het beheren van de arbeidsrelaties met de werknemers. Daarnaast heeft Cor zich gespecialiseerd in het adviseren van ondernemingen bij collectief ontslag en reorganisaties.

Mw. mr. M. (Manon) Meijerink

E: meijerink@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 M: 06 – 51 82 29 51 F: 0229 – 27 63 09

Aandachtsgebieden:

 • Verbintenissenrecht
 • Overeenkomstenrecht
 • Insolventierecht/wettelijke schuldsaneringen
 • Incasso

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Universiteit Leiden (2015)

Advocatuur:

 • 2015 (beëdigd) tot heden

Manon Meijerink heeft in 2015 haar masteropleiding aan de Universiteit Leiden afgerond. Manon legt zich toe op de algemene praktijk met als bijzondere aandachtsgebieden verbintenissenrecht, overeenkomstenrecht, insolventierecht en incasso’s.

Dhr. mr. drs. O.H. (Oscar) Minjon

E: minjon@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 M: 06 – 27 08 43 46 F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:

 • Bestuursrecht

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam (1992)
 • Notarieel recht, Vrije Universiteit te Amsterdam (1989)
 • Economie, Vrije Universiteit te Amsterdam (1988)

Advocatuur:

 • 1997 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:

 • Grotius Specialisatieopleiding Omgevingsrecht

Onderwijs:

 • Verbonden als docent bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1991 – 1997)
 • Docent bestuursprocesrecht van de beroepsopleiding voor de advocatuur

Oscar Minjon was als docent bestuursrecht verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en adviseert nu overheden (gemeenten, waterschappen e.d.), ondernemers en particulieren bij geschillen op het gebied van bestuursrecht. Hierbij richt hij zich vooral op ruimtelijke ordening, het verkrijgen van vergunningen voor (bouw)projecten, onteigening, overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie. Naast zijn dagelijkse praktijk verzorgt hij diverse cursussen voor advocaten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.

Dhr. mr. T.F. (Taco) Posch

E: posch@khpadvocaten.nl

T: 0229 – 27 63 00 F: 0229 – 27 63 09

Specialisaties:

 • Arbeidsrecht
 • Strafrecht

Rechtenstudie:

 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1992)

Advocatuur:

 • 1996 (beëdigd) tot heden

Specialisatie-opleidingen:

 • Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht
 • Cambridge (UK) Magna Charta opleiding Verdieping Arbeidsrecht

Taco Posch heeft zich gespecialiseerd in arbeidsrecht en werkt samen met Cor bij het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij arbeidsrechtelijke problemen. Taco heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het strafrecht, waarbij hij zich in het bijzonder richt op de positie van minderjarigen in het strafrecht.