Aanbestedingsrecht

Wanneer overheden en andere publiekrechtelijke instellingen een opdracht willen verstrekken, dan moeten zij deze veelal aanbesteden volgens de regels van het (Europese) aanbestedingsrecht. Hierbij dienen zij rekening te houden met de algemene en fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht.Met betrekking tot het aanbestedingsrecht bieden wij u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

Begeleiding en coördinatie van het gehele aanbestedingstraject
Beoordelen van aanbestedingsdocumentatie
Juridische adviezen over aanbesteding en/of de gunning
Geschillenbeslechting (ADR (arbitrage) en gerechtelijke procedures) ten aanzien van conflicten over aanbestedingstrajecten